تولید کود حیوانی

تولید کود حیوانی

یکی دیگر از خدمات مجتمع شیر و گوشت علینقیات تولید کود حیوانی است.

لازم به ذکر است کود تولیدی توسط دام در این مجتمع دارای بالاترین کیفیت طبق آزمایش های انجام شده و اقرار خریداران و کشاورزان می باشد.

فهرست
fa_IRفارسی