پرورش گوساله

پرورش گوساله

یکی دیگر از خدمات مجتمع شیر و گوشت علینقیات پرورش گوساله است.

از آنجا که هر ساله تعدادی از گاوهای موجود در مجتمع جهت فروش و کشتار ارائه می گردند، دامداری تعبیری اندیشیده که با پرورش گوساله جایگزین مناسبی برای آنها داشته باشد.

بخش پرورش گوساله مجتمع علینقیان با مجهزترین و بروزترین امکانات روز دنیا هر ساله تعداد زیادی گوساله تولید کرده و جایگزین گاوهای حذف شده از گله کرده است.

فهرست
fa_IRفارسی