تورم تولیدکننده گاوداری های صنعتی به ۳۶ درصد افزایش یافت

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در سال ١٣٩٨ به عدد ۵٠۵.۴٢ رسید که نسبت به سال قبل ٣۶.١۶ درصد افزایش داشته است.

تورم تولیدکننده گاوداری های صنعتی به ۳۶ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور سال ١٣٩٨ (١٠٠=١٣٩٠) از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در سال ١٣٩٨ به عدد ۵٠۵.۴٢ رسید که نسبت به سال قبل ٣۶.١۶ درصد افزایش داشته است. بیشترین افزایش شاخص محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در این سال نسبت به سال قبل مربوط به قلم گوساله نر زیر چهار ماه (۴٣.٧٩ درصد) و کمترین افزایش مربوط به گاو نر داشتی (١٨.٢٠ درصد) بوده است.

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در فصل بهار به عدد ۵٠٢.۴٢ رسید که نسبت به فصل قبل ۴.۴٣ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩٠.٢٧ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل مربوط به قلم کود (٠٨/١١ درصد) و کمترین افزایش مربوط بهگاو شیری (٠.٠۴- درصد) بوده است.

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در فصل تابستان به عدد ۵١٢.٣٠ رسید که نسبت به فصل قبل ١.٩٧ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵٣.٨۵ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل مربوط بهشیر (١١.۵٨ درصد) و کمترین افزایش مربوط به گاو حذفی (٩.٧۶- درصد) بوده است.

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌ های صنعتی کشور در فصل پاییز به عدد ۵٠۶.٧٩ رسید که نسبت به فصل قبل ١.٠٧- درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢۴.۶۵ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل مربوط به شیر (۵.۶۴ درصد) و کمترین افزایش مربوط به گاو تلیسه  (١۶.٠۵- درصد) بوده است.

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در فصل زمستان به عدد ۵٠٠.١٧ رسید که نسبت به فصل قبل ١.٣١- درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣.٩۶ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل مربوط به کود (١.۶٢ درصد) و کمترین افزایش مربوط به گاو نر داشتی (٧.٨٨- درصد) بوده است.

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در استانهای خوزستان و سیستان و بلوچستان به ترتیب با ۶٨.٢٨ و ۵٩.٠٢ درصد بیشترین افزایش را نسبت به سال قبل داشته اند.

لینک منبع خبر

نوشتهٔ پیشین
فنر قیمت خوراک دام پرید/ رشد بی سابقه قیمت ذرت و گندم در بازارهای جهانی
نوشتهٔ بعدی
سه چالش صنعت لبنیات در ایران / تاکید بر فسادزایی ارز ۴۲۰۰ تومانی

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
fa_IRفارسی