با همکاران ما در مجتمع آشنا شوید

مجتمع علینقیان شامل بخش های مدیریت، واحد تولید، واحد بازرگانی و واحد مالی اداری می باشد.

مدیریت مجتمع
مدیران ارشد
فهرست
fa_IRفارسی