مسائل بروز شده تغذیه مواد معدنی به گاو های شیری

به دلیل اختلافات زیادی در بین محققین درمورد مواد معدنی موجود است، ابتدا در مورد برخی مفاهیم احتیاجات مواد معدنی، مروری خواهیم داشت. سپس در مورد برخی احتیاجات بروز شده مواد معدنی برای گاو های شیری بحث می کنیم و در نهایت راهکارهای کاربردی در زمان تنظیم جیره برای مواد معدنی را مطرح می کنیم.
ادامه مقاله را از اینجا دانلود کنید

, ,
نوشتهٔ پیشین
قیمت جدید شیرخام تصویب شد/۲۰۰۰ تومان درب دامداری
نوشتهٔ بعدی
مباحث بروز شده استفاده از نشاسته توسط گاوهای شیری

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست
en_USEnglish