مباحث بروز شده استفاده از نشاسته توسط گاوهای شیری

در ابتدا برای درک اهمیت موضوع مورد بحث، مروری از تغذیه نشاسته خواهیم داشت. دانه غلات و سیلاژ از اجرای پرانرژی جیره هستند که ۵۰ تا ۷۵ درصد این انرژی از محتوای نشاسته آنها منشا می گیرد. همچنین از لحاظ منابع کربوهیدرات برای گاوهای شیرده اهمیت دارند که بر مصرف ماده خشک، تولید شیر و
ادامه این مقاله را از اینجا دانلود کنید

, ,
نوشتهٔ پیشین
مسائل بروز شده تغذیه مواد معدنی به گاو های شیری
نوشتهٔ بعدی
۴.۵میلیون تن کالای اساسی در مراحل ترخیص و یا تامین ارز قرار دارد

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست
en_USEnglish