چقدر شیر در گاوداری‌های کشور تولید شد؟

آخرین آمار حاکی از آن است که تولید شیر شش ماهه اول امسال در گاوداری‌های صنعتی کشور حدود ٢,۶ میلیون تن بوده است. همچنین تعداد گاو و گوساله نسبت به سال ١٣٩۵، بیش از ٢١ درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، آمارگیری از گاوداری‌های صنعتی با سه هدف بهنگام‌سازی فهرست گاوداری‌های صنعتی، تهیه اقلام مورد نیاز حساب‌های ملی و تولید آمارهای مهم در این رشته فعالیت، در پائیز سال ١٣٩٨ توسط مرکز آمار ایران اجرا شد. برای اجرای این آمارگیری از ۴۶۸ نفر نیروی انسانی (آمارگیر، بازبین و کارشناس) استفاده شد.

نتایج حاصل از اجرای این طرح نشان می‌دهد که تعداد گاوداری‌های صنعتی در سال جاری حدود ٢٧ هزار واحد بوده که نسبت به سال ۱۳۹۵ بیش از شش درصد افزایش یافته است. یافته‌های حاصل از این طرح نشان می‌دهد که ۶٢ درصد گاوداری‌های صنعتی به فعالیت تولید شیر و ٣٨ درصد به فعالیت پروار بندی مشغول بوده‌اند.

تعداد گاو و گوساله در دوره آمارگیری (١۵ مهر لغایت ١١ آبان) در سال ١٣٩٨ حدود ١,٧ میلیون رأس بوده که نسبت به زمان مرجع در سال ۱۳۹۵ بیش از ٢١ درصد افزایش یافته است.

مقدار تولید شیر گاوداری‌های صنعتی در سال ١٣٩٧ بیش از پنج میلیون تن بوده که نسبت به سال ١٣٩۴ بیش از ٢٢ درصد افزایش یافته است. مقدار تولید شیر در شش‌ماهه اول سال ١٣٩٨ نیز حدود ٢,۶ میلیون تن بوده است.

تعداد دام پروار شده گاوداری‌های صنعتی در سال ١٣٩٧ حدود ۶۵۰ هزار رأس بوده که افزایش ٢١ درصدی را نسبت به سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد. تعداد گاو و گوساله پروار شده نیز در شش ماهه اول امسال حدود ٣۴٧ هزار رأس بوده است.

, , , ,
نوشتهٔ پیشین
جمعیت دام سنگین کشور به ۲۷۵ هزار رأس رسید
نوشتهٔ بعدی
تولید ۲.۶ میلیون تن شیر در نیمه اول امسال

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست
en_USEnglish